Vēsture un tradīcija

Īsa Latvijas Kristīgās akadēmijas vēsture faktos.

 • 1993.13.05. – LR Izglītības un zinātnes ministrijas licence.
 • 1997. gada beigās – pirmā valsts un starptautiskā akreditācija.
 • 1994. gadā sākās ilggadīga piedalīšanās arheoloģiskās izpētes projektā „Emmaus-Latroun” Izraēlā, kur LKrA pasniedzēji un studenti kopā ar Somijas Teoloģijas institūta, Vācijas un Izraēlas Senlietu pārvaldes speciālistiem strādāja izrakumos Svētajā zemē.
 • Vairākkārt apmeklējot Ortodoksās Baznīcas sv. lielmocekles Katrīnas klosteri Sinajā, sākās LKrA pievēršanās Baznīcas tēvu mantojumam teoloģijā.
 • Latvijas Kristīgā akadēmija atbalsta kvalitatīvas augstākās izglītības sintēzi ar vērtību orientāciju. Akadēmijas mācībspēki savu intelektuālo darbu balsta Baznīcas tradīcijā, tajā pašā laikā risinot aktīvu dialogu ar sociālajām un humanitārajām zinātnēm, kā arī aktīvi piedaloties sociālajā dialogā.
 • Bībeles mākslas nodaļa un tās akadēmiskās studiju programmas ir tapušas sadarbībā ar ikonogrāfijas speciālistiem Latvijā, Krievijā, Sinajā un Izraēlā. Ikonogrāfija tiek pasniegta un attīstīta saskaņā ar Baznīcas kanonu.
 • 1998. gadā notika pirmais Akadēmijas studentu izlaidums. Tā laika noskaņojumu atspoguļo Valsts Prezidenta Gunta Ulmaņa vārdi, kas ierakstīti Atzinības rakstā LKrA rektorei: „Jūsu augstskolas darbs skaidri apliecina veiksmīgu izglītības sintēzi ar kristīgo ticību mūsu laikā, kad visi esam liecinieki savas jaunās valsts tapšanai”.
 • 2003. gadā LKrA kļūst par Eiropas universitāšu hartas locekli, kas ļauj izvērst plašus sadarbības kontaktus ar citu valstu augstskolām. Aktīva līdzdalība Boloņas procesa ERASMUS programmās ļauj izvērst plašus līguma kontaktus ar augstskolām visā Eiropā. LKrA sadarbojas ar augstskolām un pētnieciskajiem centriem Somijā, Vācijā, ASV, Rumānijā, Ungārijā, Grieķijā, Izraēlā, Lietuvā, Igaunijā, kā arī ar  katoļu un pareizticīgo organizācijām un Eiropas Komisijas pētnieciskajiem centriem (EK organizācija EZA, EUROCS, EUROFEDOP, Semaines Sociales de France, IXE Group, IDC, CAC u.c.).
 • 2006. gada septembrī Akadēmija atsāka darbu pilnībā rekonstruētajā ēkā Bulduros, jūras krastā. Studentiem un mācībspēkiem ir atvērtas gaišas, ērtas telpas un auditorijas, mākslinieku darbnīcas, Zinātniskā bibliotēka, sava kafejnīca. Tas viss – brīnišķīgas dabas vidū.
 • Kopš 2006. gada Latvijas Kristīgā akadēmija strādā ar LPB Metropolīta Aleksandra svētību.
 • Akadēmijā attīstās savas zinātniskās un pedagoģiskās tradīcijas. 2002. gada maijā pirmo reizi Akadēmijas vēsturē tika piešķirts Goda doktora grāds (Doctor Honoris Causa) Dr. Viljamam Bellam (Sietlas SHUV pētnieciskais institūts, ASV). 2003. gadā DrHC saņēma Dr. Volfgangs Vāgners no Vācijas. 2007. gadā DrHC saņēma LPB Metropolīts Aleksandrs - pirmais gadījums Latvijā, kad Baznīcas vadītājam tiek piešķirts augstskolas goda tituls. 2008. gadā DrHC saņēma Saeimas deputātes Aija Barča un Baiba Rivža. 2010. gadā DrHC saņēma Norvēģijas Evaņģēliski Luteriskās Koledžas direktors Jans Gosners un Zviedrijas Alianses Misijas bij. prezidents Eskils Albertsons. 2011. gadā DrHC saņēma Penaskitos Luterāņu baznīcas māc. Džeralds Borgijs (Kalifornija, ASV). 2014. gadā DrHC saņēma Dr.psych., Dr. theol., prof. Klauss Kīslings (Vācija). 2018. gadā DrHC saņēma kaligrāfs un viduslaiku manuskrptu pētnieks Georgs van Durtanoskis (Vācija, Nīderlande).
 • 2012. gadā LKrA tika veikta Eiropas kvalitātes ekspertīze studiju virzienos, kas mūsu augstskolu ierindoja Latvijas labāko skaitā.
 • 2012. gadā LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane, prof. Jānis N. Vējš un doc. Dace Dolace saņēma IZM Atzinības rakstu par izcilu veikumu augstākajā izglītībā.
 • 2013. gadā LKrA tika veikta Latvijas kvalitātes ekspertīze studiju virzienos un visas studiju programmas saņēma akreditāciju uz maksimālo periodu 6 gadiem (t.i.,līdz 2019. gadam). Pēc ekspertu atzinuma studiju progtrammas LKrA ir "kvalitatīvas, ilkgtspējīgas studiju iespējas".
 • LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane ir apbalvota ar Krievijas Pareizticīgās Baznīcas sv. Olgas ordeni (2008) un ar Latvijas Pareizticīgās Baznīcas sv. Rīgas Jāņa (Pommera) ordeni (2011).
 • 2014. gadā LKrA diploms ir novērtēts ar Eiropas Komisijas izpildaģentūras EACEA kvalitātes zīmi (Diploma Supplement Quality Label). Lēmums balstīts kvalitātes kritērijos, ko nosaka dokuments “ECTS DS Guidelines for applicants”.
 • 2015. gadā VIAA izsludinātajā starptautisko projektu kvalitātes konkursā “Spārni 2015”, kas nosaka veiksmīgākos un kvalitatīvākos Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci un Grundtvig projektus, neatkarīgie eksperti LKrA atzina par labāko augstskolu Latvijā nominācijā “Erasmus intensīvās programmas”.
 • 2016. gada 4. jūnijā LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane satikās ar Romas Katoļu Baznīcas pāvestu Francisku viņa Apustuliskajā pilī Vatikānā, lai iepazīstinātu ar karitatīvā sociālā darba koncepciju augstskolā.
 • 2017. gada 26. martā LKrA tika uzņemta Eiropas tīkla organizācijā European Christian Convention (Parīze, Francija).

Akadēmijas himna

(Andreja Eglīša vārdi)

Mūžam ceļams, mūžam ceļams
Ļaužu dvēs'lēs Dieva nams.
Mūžam steidzams, nepabeidzams,
Reizēm liekas neuzceļams,
Mūžam ceļams Dieva nams.

Pāri tumsām, pāri naidam,
Ceļams dvēs'lēs Dieva nams.
Visiem verams, neaptverams,
Reizēm liekas neuzceļams,
Mūžam ceļams Dieva nams.

 

Ko saka studenti par mācībām Latvijas kristīgajā akadēmijā?

"Nu ko, tad jāsaka paldies un, iespējams, uz kādreizēju klātienes tikšanos. Lai arī turpmāk veicas visos darbos gan privāti, gan saistībā ar darbu un, protams, lai Akadēmijas labais vārds turpina iekarot cilvēku sirdis līdz viņi nonāk līdz reālajām mācībām šajā, gribas teikt, citādajā skolā. Bet noteikti labā nozīmē, lai izdodas."

Inga Siliņa, KSD programmas aboslvente 2017. gada februārī.