Studentu uzņemšana visās studiju programmās un atlaides!

Uzmanību! Joprojām iespējams pieteikties studijām visās LKrA studiju programmās!

Profesionālo studiju bakalaura un maģistra programmas:

• Profesionālā bakalaura un maģistra studiju programmās “Karitatīvais sociālais darbs”,
• Profesionālā maģistra studiju programma “Sociālās uzņēmējdarbības vadība”.

• 2.līmeņa profesionālajā augstākās izglītības studiju programmā “Sociālais darbs”,

Akadēmisko studiju bakalaura un maģistra programmas:
• Akadēmiskajās bakalaura un maģistra studiju programmās “Bībeles māksla”,
• Akadēmiskajās bakalaura un maģistra studiju programmās “Teoloģija”.

LKrA 2013./2014. akadēmiskā gada absolventiem, iesniedzot dokumentus maģistra studijām līdz 29.08.2014, mācību maksas atlaide 150 EUR!

LKrA studentiem, kas pārtraukuši studijas, ir iespējams atjaunoties studējošo skaitā bez atjaunošanās maksas līdz 29.08.2014.

ĪPAŠU UZMANĪBU VĒRŠAM UZ TO, KA STUDENTIEM IR IESPĒJAMS MĀCĪBU MAKSU KĀRTOT PA MĒNEŠIEM.

Aicinām studēt mūsu augstskolā, kas gan ārzemju ekspertu veiktajā virzienu akreditācijā 2011./2012.gadā, gan nesen publiskotajā IZM alternatīvajā vērtējumā ieguvusi augstāko novērtējumu! Jūs esat šeit gaidīti.

STUDĒ TEOLOĢIJU, MĀKSLU, PSIHOLOĢIJU, UZŅĒMĒJDARBĪBU PRAKTISKI!