Starptautisks seminārs

16. – 18. novembrī Sint Niklāsas pilsētā Beļģijā EUROMF starptautiskajā seminārā „Cik sociāla ir Eiropa?” piedalījās LKrA rektore Skaidrīte Gūtmane. EUROMF jeb „Eiropas vidusjosla” attīsta sadarbību starp privāto un valsts sektoru kristīgajā sociālajā darbā. EUROMF tīklā darbojas 880 000 cilvēku visās Beļģijas pilsētās un vietējās pašvaldībās, tā ir kustība „no apakšas”, kas pārstāv plašu sabiedrības vajadzību spektru Eiropas Komisijā. EUROMF sadarbojas ar Latvijas Kristīgo akadēmiju EZA ietvaros.