Starptautisko attiecību studiju programma – pārakreditēta!

26. septembrī Izglītības un zinātnes ministrijas Akreditācijas Komisija atkārtoti akreditēja profesionālā bakalaura studiju programmu sabiedrības vadībā “Sabiedriskās attiecības” Latvijas Kristīgajā akadēmijā uz maksimālo termiņu – 6 gadiem. Starptautiska ekspertu komisija Akadēmijā strādāja 12.-13. septembrī, analizējot studiju programmas saturu un tikās ar mācībspēkiem, studentiem un darba devējiem.