Starpskate Bībeles mākslas programmā

Bībeles mākslas studiju programmas pasniedzēji regulāri analizē paveikto t.s. starpskatēs. Vērtējumam tiek izstādīti darbi kompozīcijā, zīmēšanā, gleznošanā. Turklāt pavasaris ir arī diplomdarbu slīpēšanas laiks visās studiju programmās