Simpozijs Tartu Universitātē

25. – 27. aprīlī Tartu Universitātē notika Asirioloģijas centra organizētais simpozijs “Divupe un Vidusjūras senās zemes”. No Kristīgās akadēmijas simpozijā piedalījās un referātu par “Tukšā krēsla anikonismu Vecajā Derībā” nolasīja doc. Guntis Dišlers