Noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas Stradiņa universitāti

2005.gada 14.janvārī Latvijas Kristīgā akadēmija noslēgusi sadarbības līgumu ar Rīgas Stradiņa universitāti. Šis līgums paredz savstarpēju sadarbību studiju un prakšu jautājumos, organizējot kopīgas mācības Akadēmijas profesionālās studiju programmas „Sociālais karitatīvais darbs” apmācību ciklā Medicīna. Līgums paredz arī akadēmiskā personāla apmaiņas programmas.