Mācību gada sākums

Kā allaž, Akadēmijas mācībspēki un studenti pulcējās uz aizlūgumu augstskolas kapelā – šogad priecē, ka studētgribētāju ir vairāk visās programmās. Turklāt augstskola piedāvā arī vairākas jaunas studiju programmas tiem, kas vēlas apgūt sociālo darbu bakalaura un maģistra līmenī – paralēli Karitatīvajam sociālajam darbam bakalaura un maģistra līmenī. Augstskolas mācībspēku kolektīvs kļuvis kuplāks ar vairākiem izciliem nozares speciālistiem.