LKrA un Patristikas tulkošana

Jaunākajā laikraksta “Kultūras Forums” laidienā publicēta apaļā galda saruna par t.s. Baznīcas tēvu rakstu tulkošanu latviešu valodā. Līdz šim nelielā tirāžā pieejami tikai nelieli darbu fragmenti, bet vēl jāvienojas par kristīgajai teoloģijai būtisku terminu latviskojumu no grieķu valodas. Akadēmijas mācībspēki kopā ar Latvijas Pareizticīgās baznīcas tulkošanas speciālistiem šajā virzienā ir paveikuši šobrīd pašu nepieciešamāko – tipogrāfijā nodots jaunā “Pareizticīgās Baznīcas Lūgšanu” krājuma pilns izdevums, tas iznāks Lieldienās. Savu kārtu gaida G.Florovovska monogrāfijas “Austrumu Baznīcas tēvi” izdevums latviešu valodā. Sarunā par Patristikas mantojuma apgūšanu piedalījās LKrA docente, Lūgšanu grāmatas tulkotāja Dace Dolace.