Kristus Piedzimšanas svētku ieskaņa Kristīgajā akadēmijā

Kā ik gadus decembra beigās, Akadēmijas studenti, mācībspēki, draugi pulcējās Kristus Piedzimšanas svētku ieskaņai un vecā gada noslēgumam kapelā. Piedāvājam nelielu ieskatu svētku norisē. Paldies jums visiem par darbu, par atbalstu un uzticēšanos!Aizgājušais gads nebija viegls visai augstākās izglītības sistēmai Latvijā, tāpēc jo nozīmīgāks ir bijis mūsu kopdarbs, grūtības pārvarot. Vēlam visiem gaiši aizvadīt veco gadu, nebaidīties no jauniem izaicinājumiem visai mūsu valstij, ieejot 2014. gadā, labu veselību un Dievpalīgu turpmākajā ceļā!