Arhīvs : Decembris, 2013. gads

Lieliska iespēja kursā “Bērna aprūpes pamati”

Izmantojiet iespēju omītei kļūt par valsts algotu auklīti savam mazbērnam! Lai risinātu sasāpējušo bērnudārzu rindu problēmu, valsts ir atvēlējusi 9,6 miljonus latu gadā, lai piemaksātu 100 Ls (142 EUR) par katru bērnu auklīšu reģistrā ietvertajām auklēm (t.sk. omītēm un citiem radiniekiem), kas uzņemsies bērnu pieskatīšanu mājās. 2014.gada 11.janvārī mūsu augstskolā sāksies mācības profesionālās pilnveides programmā […]

Kristus Piedzimšanas svētku ieskaņa Kristīgajā akadēmijā

Kā ik gadus decembra beigās, Akadēmijas studenti, mācībspēki, draugi pulcējās Kristus Piedzimšanas svētku ieskaņai un vecā gada noslēgumam kapelā. Piedāvājam nelielu ieskatu svētku norisē. Paldies jums visiem par darbu, par atbalstu un uzticēšanos!Aizgājušais gads nebija viegls visai augstākās izglītības sistēmai Latvijā, tāpēc jo nozīmīgāks ir bijis mūsu kopdarbs, grūtības pārvarot. Vēlam visiem gaiši aizvadīt veco […]

Tikšanās ar RKB kardinālu Jāni Pujatu

Otrdien, 10. decembrī, 2013, augstskolas studenti, mācībspēki tikās ar Romas Katoļu Baznīcas kardinālu Jāni Pujatu. Nepiespiestā atmosfērā kardināls dalījās savos uzskatos un pārdomās par ģimeni, Latvijas likumdošanas aizsardzību ģimenei, bet galvenais – par cilvēka ceļu pie Dieva: kādas pēdas šis ceļš atstāj cilvēka dvēselē, praktiskajā dzīvē? Saruna bija par ceļu, ko nogājis dzīves gudrs, aizrautīgs […]

Studiju virziena “Mākslas” akreditācija uz 6 gadiem

4. decembrī, 2013, IZM Studiju akreditācijas komitejas sēdē tika akreditēta studiju virziena „Mākslas” maģistra studiju programma uz maksimālo termiņu – 6 gadiem. Līdz ar to paliek spēkā Studiju akreditācijas komisijas lēmums Nr. 104 (2013. gada 5. jūnijā) par virziena akreditāciju uz 6 gadiem. Nāc un studē droši!