Kristīgā akadēmija – COVID situācijas risināšanai

COVID-19 dramatiski ietekmējusi visu mūsu dzīves, personiski un valsts mērogā, globāli. Pandēmija ir atņēmusi dzīvību tūkstošiem cilvēku visā pasaulē, radījusi psiholoģiskas, sociālas, ekonomiskas un citādas problēmas.

Šeit Jūs varat atrast īsu pārskatu par LKrA publikācijām, kas veltītas šiem jautājumiem un prognozēm pēc pandēmijas – kā atjaunot mūsu visu kopīgo dzīves vidi.

Gūtmane S. Zināsim vairāk, izdarīsim labāk. (“Sociālais darbinieks”, drukāšanā.)

Dišlers G. Vīruss pirms vīrusa. (Drukāšanā.)

Dolace D. Supervīzijas metodes darbā ar cilvēkiem krīzē. (Drukāšanā.)

Sagatvotie raksti:

Gūtmane S. Helpful of Harmful? The Role of Personality Traits in Student Experiences of the COVID-19 Crisis and School Closure.

Gūtmane S. Green Recovery Social Work policies for the COVID-19 crisis.

Dolacis V. COVID-19 and the Caring for God’s Creation Through Environmental Stewardship.