Konference Budapeštā

LKrA rektore Dr. Skaidrīte Gūtmane piedalījās Eiropas Komisijas organizētā mūžīzglītības seminārā par pieaugušo izglītību Budapeštā no 6. līdz 10. oktobrim. Studiju vizītē piedalījās pārstāvji no Skotijas, Itālijas, Portugāles, Zviedrijas, Beļģijas, Ungārijas – uzņēmējas valsts. Līdzdalība seminārā bija nozīmīga LKrA studiju programmas “Sociālais karitatīvais darbs” tālākā attīstīšanā.