Diplomdarbu aizstāvēšana Bībeles mākslas nodaļā

Lūk, šādu unikālu mākslas darbu oforta tehnikā darinājusi mākslas studiju programmas absolvente Marita Stelpa profesores, ievērojamās grafiķes Neles Zirnītes vadībā. Darbs saņēma augstāko novērtējumu „desmit – izcili”! Apsveicam absolventi, jo viņas darbs, kā atzīmēja recenzenti, ir lielisks. 15.jūnijā savus diplomdarbus aizstāvēja arī K.Šmidhens (ikona “Kristus Visavaldītājs”), A.Kuzņecova (ikona “Svētītājs Nikolajs Brīnumdaris”). Kā atzīmēja LPB priesteris Jānis Dravants, ikonas „ir augstvērtīgi un meistarīgi izstrādāti darbi, kurus savā ikonostasā varētu likt ikvienā dievnama”. Darbus vadījuši izcili meistari: viespasniedzējs, gleznotājs Georgijs Mironovs un LKrA docente, ikonu gleznotāja Alevtīna Mošenkova. Darbu tapšanai savu svētību devis LPB Metropolīts Aleksandrs.