Diplomdarbu aizstāvēšana

10. un 11. jūnijā, 2014, mūsu augstskolā notika diplomdarbu aizstāvēšana  Teoloģijā (maģistra programmā), Karitatīvajā sociālajā darbā (bakalaura programmā) un Ikonogrāfijā (bakalaura programmā). Tematika visplašākā – saistīta ar Pareizticīgās Baznīcas mantojumu un tā latviskošanu, kanonisko ikonogrāfisko sižetu semantiku, bet karitatīvajā sociālajā darbā – ar aktuāliem jautājumiem, strādājot pie riska ģimenēm, SOS ciematu izveides, strukturējot pašvaldības, nevalstisko organizāciju un kristīgās baznīcas sadarbības iespējas sociālajā darbā. Apsveicam jaunos diplomētos speciālistus! Attēlu galerijā piedāvājam ieskatu diplomdarbu aizstāvēšanā.