Bībeles mākslas studiju programmas akreditācija

20. decembrī Valsts akreditācijas komisija piešķīra akreditāciju Latvijas Kristīgās akadēmijas Bībeles mākslas studiju programmai uz maksimālo termiņu – sešiem gadiem. Balsojums pamatots studiju programmas dokumentos, Akadēmijas unikālajā veikumā un ekspertu augstajā novērtējumā. Latvijas Kristīgā akadēmija ir vienīgā augstskola, kas gatavo speciālistus sakrālajā mākslā, tai ir laba sadarbība ir visām Latvijas tradicionālajām kristīgajām konfesijām un šīs jomas speciālisti tiek arvien pieprasīti.