Akreditācijas ekspertu komisija akadēmijā

21. un 22. oktobrī LKrA strādāja Augstākās Izglītības Kvalitātes Nodrošināšanas Centra (AIKNC) Akreditācijas komisija, analizējot Akadēmiskā bakalaura teoloģijā, Akadēmiskā maģistra teoloģijā un Karitatīvā sociālā darba studiju programmas. Komisiju vadīja prof. J.Zaļkalns (RSU), locekļi – Tartu Universitātes prof. T.Lehtsārs, LU Teoloģijas fakultātes dekāns prof. R.Kokins, Latvijas studentu apvienības pārstāvis R. Gulbis. Atbilstoši akreditācijas programmai eksperti rūpīgi iepazinās ar augstskolas zinātnisko darbību ES projektos, administrāciju, pasniedzēju publikācijām, bibliotēku, tikās ar studentiem, absolventiem un darba devējiem, kā arī ar tradicionālo konfesiju vadītājiem un pārstāvjiem, LR Saeimas locekļiem. Ekspertu komisijas sniegtais darba novērtējums bija teicams – atkārtoti akreditēt iesniegtās studiju programmas uz nākošo maksimālo termiņu – 6 gadiem.
Paldies LPC Metropolītam Aleksandram, visiem augstskolas mācībspēkiem un kolēģiem citās institūcijās, kā arī studentiem un absolventiem par atsaucīgo iesaistīšanos kopīgajā darbā!