AICINĀM STUDĒT EIROPAS AKREDITĒTĀ AUGSTSKOLĀ!

Mums ir 23 gadus ilga pieredze SOCIĀLĀ DARBA un KARITATĪVĀ SOCIĀLĀ DARBA speciālistu izglītošanā. Tās ir visaptverošākās studijas sociālajā darbā, jo tās ietver arī antropoloģijas zināšanu moduli. Jūs taču vēlaties strādāt ar CILVĒKIEM, nevis vienkārši ar klientiem? – Aicinām studēt arī citās mūsu augstskolas studiju programmās – MĀKSLAS (ar specializāciju ikonogrāfijā) un TEOLOĢIJAS studiju programmās, kā arī SUPERVĪZIJĀ un SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBĀ! Mūsu augstskola gan ārzemju ekspertu veiktajā virzienu akreditācijā 2011./2012.gadā, gan publiskotajā IZM alternatīvajā vērtējumā vienmēr novērtēta ļoti augstu. Mēs nodrošinām studentiem elastīgu un atbalstošu studiju vidi, profesionālu erudīciju un zināšanas, ERASMUS studentu apmaiņu, radošumu šī vārda vislabākajā nozīmē. Jūs esat šeit gaidīti!  Arī šajā gadā LKrA Senāts ir lēmis atbalstīt bāreņus un aizbildniecībā esošos jauniešus, aicinot studēt ar 50 % atlaidi mācību maksai visās studiju programmās! Aicinām iesniegt dokumentus līdz 8.09.2017. www.kra.lv

Vairāk informācijas : http://kra.lv/studiju-programmas/uznemsana/ Dokumentu pieņemšana no 12.06.2017.