Izcils novērtējums JEAN MONNET programmā!

Eiropas Komisija (EK) ir veikusi pamatīgu atlasi, vērtējot jaunos pieteikumus programmā “Jean Monnet Programme” (konkursu izturējuši tikai 44 dažādu Eiropas valstu pieteikumi no pavisam 737). Žana Monē programmas mērķis ir veicināt izcilību Eiropas Savienības studijās un pētniecībā visā pasaulē, veicināt dialogu starp akadēmisko vidi un politikas veidotājiem, īpaši, lai uzlabotu un sekmētu ES politiku administrēšanu. Tā ietver arī Eiropas Savienības lomas stiprināšanu globalizētajā pasaulē, veicinot Eiropas pilsoņu aktivitāti un dialogu starp cilvēkiem un kultūrām. Veicot atlasi, pašu augstāko novērtējumu saņēmis Latvijas Kristīgās akadēmijas projekts “Eiropeiskā sociālā uzņēmējdarbība – nākotnes nozīme”. Šāds novērtējums pamato LKrA atrašanos Žana Monē “Izcilības centra” kategorijā un paver plašas tālākās starptautiskās sadarbības iespējas. Jaunais modulis paver inovatīvas, eiropeiskas izglītības iespējas gan sociālās uzņēmējdarbības maģistrantiem, gan sociālajiem darbiniekiem (arī  karitatīvajiem sociālajiem darbiniekiem).