Sociālais darbs

UZVARA JELGAVAS NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA KONKURSĀ

Jelgavas novada Sociālais dienests izsludināja konkursu par apmācību pakalpojumu sociālajiem darbiniekiem “Sociālais darbs ar dažādām klientu grupām. Darbs ar pusaudžiem un viņu vecākiem”. Konkursā uzvarējusi Eiropas Kristīgā Akadēmija. Par to priecājamies! Šo sociālā darba jomu esam pētījuši starpaugstskolu konsorcijā, kurā piedalījās Akadēmija, Malmes Universitāte (Zviedrija), Bjelostokas Universitāte un Varšavas Universitāte (Polija), un Klaipēdas Universitāte (Lietuva). […]

Sadarbība ar Klaipēdas Universitāti

2022. gada 13. decembrī EKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane sarunā ar Klaipēdas Universitātes (LT) zinātņu prorektori Dr., as.prof. Sonātu Mačulskīti pārrunāja abu augstskolu sadarbību sociālā darba pētniecībā un sociālā darba doktorantūras konsorcijā.

Jauna maģistra studiju programma “Sociālā uzņēmējdarbība un sociālais darbs”

EKrA jaunā maģistra studiju programma “Sociālā uzņēmējdarbība un sociālais darbs” top starpaugstskolu konsorcija sadarbībā ar VID spcializēto universitāti (Norvēģija), Klaipēdas Universitāti (Lietuva) kā joint master programma. Notika pirmā starpaugstskolu speciālistu apspriede, ko vadīja prof. Sonāta Mačilauskaite (KU) un prof. Skaidrīte Gūtmane (EKrA). Jaunās studiju programmas izveide paredz vairākus sagatavošanas soļus. Tika izveidota tīkla organizācijas platforma “WE-THINK”, kas vienotībā izstrādā NORDPLUS HE projekta eksperimentālo pilotkursu. Pilotkurss notiks 2023. gadā. Jauno studiju programmu paredzēts ieviest mācību procesā 2025/26 studiju gadā.

Ikgadējā Vasaras skola karitatīvajā sociālajā darbā pulcē atkal

13.-18. jūlijā, 2022, Eiropas Kristīgā akadēmija atkal pulcēja klausītājus uz nu jau ikgadējo Vasaras skolu karitatīvajā sociālajā darbā. Šogad VS notika kopā ar studentiem no Lietuvas un partneriem no Zviedrijas. Karitatīvais sociālais darbs Latvijā saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu ir sociālajam darbam analogs darbs un papildus tradicionāli profesijai nepieciešamajām zināšanām darbā ar […]

NORDPLUS projekta konference

7. – 8. jūnijā, 2022, ar starptautisku konferenci noslēdzas 2 gadu NORDPLUS HORIZONTAL” pētnieciskais projekts “Teens Without Screens: Developing Tools for School Interaction Thriough Arts”. Iniciatīva, kuru koordinē Eiropas Kristīgā Akadēmija partnerībā ar Somijas Lietišķo Zinātņu Augstskolu tīkla Lahti koledžas studentu teātri “Olga”, Kauņas Lietišķo Zinātņu Augstskolu, Latvijas Baleta Ģildi (Regīnas Kaupužas vadībā) un Majoru Vidusskolu Jūrmalā. Izdots kolektīvs rakstu krājums kā palīglīdzeklis skolotāju un sociālo darbinieku vajadzībām darbā ar bērniem pusaudžiem.

EZA seminārs par nākotnes darbu

26. – 27. maijā, 2022, Akadēmija aicina interesentus piedalīties starptautiskajā EZA (Eiropas Centrs Strādājošo Jautājumos, EK) seminārā “Darba nākotnes Baltijā un citur Eiropas Savienībā: automatizācija, darbaspēka tranzīts un nodarbinātības kvalitāte”. Seminārā ar referātiem un prezentācijām uzstāsies akad. Baiba Rivža, Ekonomikas ministrijas Analītikas dienesta vecākais ekonomikas analītiķis dr. Oļegs Barānovs, Latvijas Bankas Monetārās politikas departamenta  galvenais ekonomists dr. Oļegs Krasnopjorovs, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētājs, EK Ekonomikas un sociālo jautājumu komisijas (EESC) loceklis Egils Baldzēns, DrHC Pēteris Krīgers, mācību centra “Magnetic Professional” direktore Ina Gudele, kā arī Klaipēdas Universitātes prof., dr. Elvīra Aciene (LT), NVO “The Golden League” vadītājs Aimārs Altosārs (EE). Programmu varat izlasīt šeit pievienotajā failā. Seminārs notiks hibrīda formā, bet ZOOM saiti varat saņemt pievienotajā programmā. Būs interesanti!

Senāta sēde ar darba devēju pārstāvjiem

2022. gada 14. aprīlī notika Kristīgās Akadēmijas Senāta sēde ar pieaicinātiem darba devēju pārstāvjiem. Tika apspriesti pirmsdiploma un kvalifikācijas prakses rezultāti studiju programmā “Karitatīvā sociālā darba bakalaurs”. Sēdē piedalījās LBAS ģenerālsekretārs E.Baldzēns, Valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” direktors, Sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūciju asociācijas prezidents Visvaldis Gutmanis, Jūrmalas Dienas aprūpes centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vad. Aija Tuņa, Jūrmalas Labklājības pārvaldes vad. Laima Grobiņa, daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu bērniem un pilngadīgām personām “Dzīvības aka” vad. Aija Akmane. Sēdē tika apspriesti darba devēju viedokļi, kādi uzlabojumi studiju programmā varētu pilnveidot profesionālo prasmju līmeni. No Akadēmijas sēdē piedalījās doc. Dace Dolace, as.prof. Lāsma Līcīte-Ķurbe, doc. Ervīns Butkēvičs.

Prof. Skaidrītes Gūtmanes publikācija par karitatīvo sociālo darbu – Lietuvā

Klaipēdas Universitātes (Lietuvā) zinātnisko rakstu krājumā “Tiltai” publicēts LKrA rektores prof. Skaidrīotes Gūtmanes raksts karitatīvo soiciālo darbu “On the Dicourse of Theology as a Medical Science in the Context of Caritative Social Work” (“Par teoloģijas kā medicīnas zinātnes diskursu karitatīvā sociālā darba kontekstā”). Tas ir starpdisciplinārs skatījums uz sociālo darbu, kas izriet no bibliskā jūdu un tālāk kristiešu antropoloģiskā modeļa. Tas ir praksē noderīgs skatījums uz sociālā darba profesijas unikālajām iespējām riska sabiedrībā, ja profesijai pieiet radoši, nevis tikai administratīvi. Krājuma galvenā redaktore ir Dr. Rita Vaičekauskaitė.

Diskusija par Stambulas konvenciju

23. septembrī, 2021, Kristīgajā Akadēmijā atkārtoti notika diskusija par Stambulas Konvenciju – tās problemātiku, par vardarbību pret sievietēm un citiem ar sociālo jomu saistītiem jautājumiem Konvencijas kontekstā. Diskusijās piedalījās Kristīgās Akadēmijas Karitatīvā un sociālā darba, kā arī Supervīzijas programmas studenti, Klaipēdas Universitātes prof. Arūns Acus un LKrA Studentu padomes pr. Edīte Dzelme. Bija daudz jautājumu, […]

Vasaras skola Karitatīvajā sociālajā darbā pulcē klausītājus

5.-12. jūlijā, 2021, Latvijas Kristīgajā akadēmija atkal vēra durvis ikgadējai Vasaras skolai karitatīvajā sociālajā darbā kopā ar studentiem no Lietuvas un Latvijas (pagājušajā gadā VS nenotika Covid ierobežojumu dēļ). Karitatīvais sociālais darbs saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu ir sociālajam darbam analogs darbs un papildus tradicionāli profesijai nepieciešamajām zināšanām darbā ar klientu vajadzīgas […]