Starpkultūru dialogs

Koordinatori:

Asoc.prof., Dr.theol. Astra Dannenfelte; Prof., Dr.philol. Skaidrīte Gūtmane;
doktorants, Doc., Mag.theol. Guntis Dišlers

Pētniecības darbā iesaistīti mākslas un teoloģijas studenti.

Tēma: Starpkultūru dialogs: Eiropas nacionālās mākslas sakrālie elementi

Sadarbības partneri starpkultūru dialoga pētniecībā:

  • Viļņas Izglītības zinātņu universitātes Kultūras un mākslas izglītības institūts (Lietuva)
  • Kauņas Mākslas akadēmija (Lietuva)
  • Krētas Ortodoksālā akadēmija (Grieķija)
  • Eiropas Kultūras un mākslu akadēmija (Nīderlande)
  • Somijas Teoloģijas institūts (Somija)
  • Ansgaras teoloģijas augstskola (Norvēģija)
  • Mullšo Tautas augstskola (Zviedrija)
  • Semaines Sociales de France – sociālā dialoga organizācija (Francija)
  • Starptautiskā Kristīgo Mākslinieku Asociācija, Continental Art Centre (Nīderlande)

Starpkultūru dialogs. Sakrālās mākslas nacionālie elementi. EK finansētā starptautiskā projekta prezentācijas albums. LKrA