Ekoteoloģija

Koordinatori:
Prof., Dr.philol. Skaidrīte Gūtmane, doktorants, Doc., Mag.theol. Guntis Dišlers

Pētniecības darbā iesaistīti teoloģijas studenti.

Izveidots NORDPLUS pētnieciskais tīkls – ECTA “Klimata simboli teoloģijā un mākslā”

Sadarbības partneri ekoteoloģijas pētniecībā:

  • Tartu Universitāte Teoloģijas fakultāte (Igaunija)
  • Viļņas Izglītības zinātņu universitātes
    Kultūras un mākslas izglītības institūts (Lietuva)
  • Lietišķo zinātņu diakonijas universitāte Lahti (Somija)
  • Ansgaras teoloģijas augstskola (Norvēģija)
  • Krētas Ortodoksālā akadēmija (Grieķija)
  • ECEN – Eiropas Kristiešu kustība vides aizsardzībai (Lielbritānija)

LKrA Zinātniskie raksti Nr.3. Klimata simboli teoloģijā un mākslā (ekoteoloģija), 2013. g.