Ilgtspēja un kvalitātes nodrošināšana

Atbilstošās EK organizācijas ir atzinušas, ka LKrA studiju programmas satura un metodoloģijas aspektā ir unikālas. Mūsu augstskolas veiksmes stāsta pamatā ir STARPTAUTISKA ATBALSTA PADOME, kas ir akadēmiska un sociāli politiska vienība. Tajā ietilpst dažādu organizāciju pārstāvji no ASV, Izraēlas, Vācijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Beļģijas, Francijas. Augstskolas rektore prof. Skaidrīte Gūtmane ir think-tank locekle vairākās EK organizācijās.

LKrA Diploms 2014. gada pavasarī tika novērtēts ar  prestižo Eiropas Komisijas izpildaģentūras EACEA atzinības zīmi (Diploma Supplement Quality Label). Lēmums balstīts kvalitātes kritērijos, ko nosaka dokuments “ECTS DS Guidelines for applicants”. “Esam gandarīti par šīm Latvijas augstskolām, kas sevi apliecina arī Eiropas mērogā, saņemot prestižas Eiropas Komisijas atzinības zīmes. Boloņas procesa ietvaros ECTS un DS ir galvenie studiju programmu un rezultātu savstarpējās salīdzināšanas un starptautiskās atzīšanas instrumenti. Tie ir ļoti nozīmīgi ne tikai institūcijām, bet arī studentiem un absolventiem. Tādai valstij kā Latvija, ņemot vērā tās vēsturisko situāciju, šis ir īpaši nozīmīgs sasniegums un apliecina Latvijas augstskolu un augstākās izglītības sekmīgu integrāciju vienotā Eiropas Augstākās izglītības telpā, izpildot Boloņas procesa izvirzītās reformas augstākajā izglītībā. 2013.gada sasniegumi Latvijai ir izcili – 6 no 7 Latvijas augstskolu iesniegtajiem pieteikumiem tika apstiprināti,” svinīgajā apbalvojuma pasniegšanas ceremonijā uzsvēra Dita Traidās, VIAA direktore.

Ilgtspēja

 • Individuāla pieeja katram studentam;
 • Starpdisciplināras studiju programmas;
 • Studiju programmas orientētas uz kvalitatīviem studiju rezultātiem;
 • Laba kvalitātes kultūras vadība augstskolā;
 • Stratēģiska partnerība ar pētnieku grupām dažādos Eiropas reģionos, starptautisks pētniecības tīkls;
 • Sociālo partneru iesaistīšana studiju procesa un studiju rezultātu novērtēšanā;
 • Ilgtspējīgas izglītības koncepcijas plānošana, rēķinoties ar paaudžu nomaiņu;
 • Finanšu politikas stratēģija un iespējamo risku novēršana;
 • Sadarbība ar Akadēmijas Starptautisko Atbalsta Padomi un Akadēmijas atbalsta biedrību.

Kvalitātes pamatā ir:

 • Eiropas standarti un vadlīnijas augstākajai izglītībai (ESG), ko izstrādājusi Eiropas Asociācija Augstākās Izglītības Kvalitātes Nodrošināšanai (ENQA),
 • „Nolikums par kvalitātes nodrošināšanu LKrA” (2016),
 • Orientācija uz augstas kvalitātes studiju rezultātiem,
 • Kvalitātes stratēģisko kontroli īsteno Kvalitātes Novērtēšanas Komisija.

Latvijas Kristīgās akadēmijas studiju programmu autortiesību turētājs ir © EK Starptautiskā pētniecības padome un © LKrA.