Diplomi un diplomu pielikumi

Lūdzam ņemt vērā, ka ar 2022. gada 20. maiju ir mainīts mūsu augstskolas nosaukums – EIROPAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA (saīsinājums – EKrA). Eiropas Kristīgā Akadēmija ir oficiāla Latvijas Kristīgās Akadēmijas tiesību un saistību mantiniece. Nosaukums mainīts, augstskolai ieejot plašākā sadarbības kontekstā starptautiskā mērogā.

Augstākās izglītības diploms – valsts atzīts izglītības dokuments, kas apliecina personas iegūto augstāko izglītību pēc starptautiski akreditētas studiju programmas apguves atbilstoši noteiktam augstākās izglītības līmenim.

Diploma pielikums – pēc Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas – Eiropas Augstākās izglītības centra (UNESCO-CEPES) noteikumiem izveidots dokuments, kas sniedz objektīvu informāciju un nodrošina attiecīgā diploma akadēmisku un profesionālu atzīšanu Latvijā un ārvalstīs.
Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diploma oriģinālā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Visi studenti diplomu pielikumu saņem par brīvu latviešu un angļu valodās.

2014. GADA PAVASARĪ EKrA DIPLOMA PIELIKUMS IR NOVĒRTĒTS AR EIROPAS KOMISIJAS IZPILDAĢENTŪRAS EACEA KVALITĀTES ZĪMI (Diploma Supplement Quality Label). Lēmums balstīts kvalitātes kritērijos, ko nosaka dokuments “ECTS DS Guidelines for applicants”.

Diploma pielikuma paraugi:

Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Bībeles māksla”

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Teoloģija”