Teorētiskais seminārs “Eiropas savienības nostādnes sociālajā politikā”

2010. gada 15. martā LKrA notika teorētiskais seminārs “Eiropas sociālā politika: kas tai kopējs ar kristietību?” Semināru vadīja V. Dolacis.