Starptautiska konference “Sociālā uzņēmējdarbība un demokrātijas attīstība Eiropā”

24. septembrī – 6. oktobrī, 2012

Konferences mērķis bija dziļāk apgūt Eiropas sociālo platformu, Eiropas 2020 stratēģiju un diskutēt to Baltijas un Ziemeļvalstu kontekstā. Tajā piedalījās mācībspēki un studenti no Lietuvas, Dānijas, Ungārijas, Rumānijas, Norvēģijas augstskolām. Līdztekus referātiem un apaļā galda diskusijām konferences dalībniekiem bija iespēja apmeklēt rehabilitācijas centru Bruknā.

“Sociālā uzņēmējdarbība un demokrātijas attīstība Eiropā” programma.