NORDPLUS starpdisciplinārā konference “Klimata simboli teoloģijā un mākslā”

2012. gada 23. – 24. aprīlī.

23.-24. aprīlī Kristīgajā Akadēmijā notika starptautiska starpdisciplināra konference „Klimata simboli teoloģijā un mākslā” sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Hidroekoloģijas institūta, Latvijas Dabas Fonda un LU Bioloģijas fakultātes speciālistiem, kā arī ar tradicionālo konfesiju garīdzniekiem, teologiem un māksliniekiem. Konferences darbā piedalījās studenti no Norvēģijas, Somijas, Igaunijas un Lietuvas. Konference notika NORDPLUS projekta ietvaros, to organizēja Latvijas Kristīgā akadēmija kā projekta koordinējošā iestāde.