LKrA semināru ar savu klātbūtni pagodina EK EZA prezidents Barto Pronks un novērtē to kā izcilu

LKrA ik gadus rīko starptautiskus seminārus, kas veltīti aktuālām Eiropas sociālajām tēmām, tie daudz dod studentiem, jo mācību kursi iegūst aktuālu eiropeisku izpratni par sociālekonomiskām un garīgām problēmām, to risināšanu. LKrA ir vairāku prestižu Eiropas Komisijas organizāciju partnere, viena no tām ir EZA (“European Center for Worker’s Questions”) jau kopš 2004. gada. Šī gada semināra tēma “Sociālā uzņēmējdarbība Eiropā kā sociālā darba inovācija” (24.-25. septembrī, 2015). Tajā lieliskus referātus nolasīja LZA viceprezidente, akad. Baiba Rivža, Dr. oec. Lāsma Dobele, LBAS prezidents Pēteris Krīgers, LZA Ekonomikas institūta direktore Dr. Ņina Linde, LKrA doc. Juris Osis. Starptautiski eksperti sociālā darba jomā prof. Elvīra Aciene, prof. Indre Dirgeliene (Klaipēdas Universitāte, Lietuva), Norberts Kleins (EZA, Vācija), sers Līns la Rivjērs (Nīderlande). Semināra dalībnieki viesojās sociālajā uzņēmumā “Mammu.lv” un diskusiju par sociālo uzņēmējdarbību sociālā darba kontekstā vadīja tā direktors Fions Dobins. Seminārs bija ļoti plaši apmeklēts – plānoto 40 dalībnieku vietā bija ieradušies 65, arī daudzi LKrA studenti, absolventi un sociālā uzņēmējdarbības entuziasti. EZA prezidents Balto Pronks noslēgumā semināram veltīja daudz labu vārdu – “tas bija izcils”.