LKrA partnerībā ar IXE (Initiatives of Christians for Europe) Bonnā

18.-20. septembrī, 2015, prestižās organizācijas “Semaines Sociales de France” apakšsekcijas “IXE group” sēde notika Bonnā (skat. informāciju). Diskusijas kārtībā trīs jautājumi: The European Experience – IXE mājas lapas saturs, struktūra; klimata pārmaiņu aktualitātes ES un Eiropai aktuālais bēgļu jautājums. Latvijas Kristīgo akadēmiju sēdē pārstāvēja rektore prof. S.Gūtmane un doc. G.Dišlers. Sēdes darba kārtībā bija iekļauts arī jautājums par kontaktiem ar 11 ES valstu prakšu vietām LKrA studējošajiem. Diskusijās piedalījās “Semaines Sociales de France” prezidents Dž. Vinjons, Vācijas Katoļu baznīcas Centrālkomitejas pārstāvji, kā arī eirokomisārs Dr. P.Liese un pārstāvji no Polijas, Luksemburgas, Francijas, Spānijas, Slovākijas. Diskusijā piedalījās arī Eiropas Katoļu sieviešu alianses (European Alliance of Catholic Women Organization) pārstāves no Anglijas un Nīderlandes, ES Bīskapu konferences (COMECE) ģenerālsekretārs P. H. Deilijs, Eiropas Jezuītu Sociālā centra pārstāvis Fr. Martins Maiers. Sēdi vadīja Johanna Touzela – Eiropas Komisijas Bīskapu konferences preses sektora vadītāja. Nākošā IXE grupas sēde paredzēta Nīderlandē 2016. gada februārī.