ZIEMAS UZŅEMŠANA VISĀS STUDIJU PROGRAMMĀS!

Mūsu augstskolā sākusies jauno studentu ZIEMAS UZŅEMŠANA visās studiju programmās – karitatīvajā sociālajā darbā, sociālajā darbā, supervīzijā, kā arī Bībeles mākslā un teoloģijā, bakalaura un maģistra līmenī. Elastīgs studiju grafiks un atbalstoša vide, tāpēc aicinām gan Latvijā, gan ārvalstīs dzīvojošos reflektantus! Augstskolā iegūtais ES diploms, bet galvenais – vienīgi šeit iegūstamās zināšanas noderēs darbā ar cilvēkiem, un dziļa kristīgās tradīcijas izpratne dara mūsu augstskolu par izcilības un kvalitātes etalonu. Nāc un pieveinojies! Studiju daļas tālrunis: +371-67753360, e-pasts: akademija.kra.lv