Uzmanību, tālākizglītības seminārs par pusaudžu un jauniešu sociālās atstumtības riskiem!

Aicinām pieteikties tālākizglītības semināram “Pusaudžu un jauniešu sociālās atstumtības riska faktori: padomdošanas problemātika audzināšanas un sociālajā darbā. Pedagoģiskā palīdzība”. Seminārs adresēts pedagogiem, vecākiem, audžuvecākiem, kā arī karitatīvajiem un sociālajiem darbiniekiem – visiem, kas strādā ar jauniešiem riska zonā. Vienlaikus pedagoģijas un sociālās pedagoģijas atziņām semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar senbaznīcas garīgās pārraudzības un dvēseļkopšanas tradīcijām, kas var izrādīties noderīgas šodien. Semināra vadītāja doc. Dace Dolace, sīkāk par semināra saturu un norisi varat jautāt viņai, izmantojot e-pastu kursi@kra.lv

Seminārs paredzēts 23. janvārī plkst. 10.00 – 16.00 Latvijas Kristīgajā akadēmijā.

Aicinām iepazīties arī ar citiem mūsu augstskoolā piedāvātajiem kursiem un semināriem mūsu mājas lapas sadaļā “Kursi” šeit un šeit.