Klausītāju kursi

LKrA piedāvā iespēju kļūt par KLAUSĪTĀJU un apmeklēt izvēlētus vērtīgus studiju kursus akreditētajās studiju programmās. Tas ir labs veids, kā, strādājot profesijā vai mācoties, apgūt mūsdienās pieprasītas zināšanas un kompetences, kuras noder sarežģītu cilvēkattiecību jautājumu risināšanā, kā arī veidojot savas sociālās darbības uzņēmumu.

Par klausītāju var reģistrēties ikviens – gan cilvēki ar vidējo vai augstāko izglītību, gan citās mācību iestādēs studējošie, kā arī – vidusskolas skolēni, noslēdzot kursu klausītāja līgumu un piesakoties uz interesējošajiem kursiem (skat. zemāk).

Ja kursa noslēgumā izvēlas kārtot pārbaudījumu, tiek izsniegta apliecība ar vērtējumu un kursa apjomu kredītpunktos. Ja klausītājs vēlas pāriet studējošā statusā, apgūtie studiju kursi un kredītpunktu apjoms tiek ieskaitīts kā jau apgūta programmas daļa. Klausītājiem, kas gala pārbaudījumus izvēlas nekārtot, kursa beigās tiek izsniegts tālākizglītības apliecinājums par kursa noklausīšanos.

Skolēniem, kas vēl mācās vidējās izglītības iestādē, ir iespēja noklausīties studiju kursus bez maksas, nekārtojot pārbaudījumus un nesaņemot kredītpunktus. Gadījumā, ja skolēns plāno studēt LKrA, viņam ir iespēja kārtot pārbaudījumu izvēlētajā kursā, tā saņemot kredītpunktus, kurus nākotnē ieskaitīs izvēlētās studiju programmā. Šī ir lieliska iespēja skolēniem iepazīties ar studijām augstskolā, vēl mācoties vidusskolā!

 

KLAUSĪTĀJU KURSI 2019. STUDIJU GADĀ

Ir iespējams apmeklēt atsevišķas nodarbības!

 

SOCIĀLIE PRIEKŠMETI

KARITATĪVAIS SOCIĀLAIS DARBS AR CILVĒKA APZIŅAS PATALOĢIJĀM (PSIHOHIGIĒNA) (2 kr. p.)

LKrA docente, teoloģijas maģistre, supervizore Dace Dolace

  • Pa dienu – februāris, 1., 15., 29. marts, plkst. 10.00-13.15 / Maksa – EUR 80.00
  • Pa dienu –, 21. marts, 9., 11. aprīlis, 21., 23. maijs, plkst. 10.00-13.15 / Maksa – EUR 100

Seminārs adresēts pedagogiem, vecākiem, audžuvecākiem, kā arī karitatīvajiem un sociālajiem darbiniekiem – visiem, kas strādā, izglīto, audzina bērnus un jauniešus ar praktisku jautājumu: kā pazīt šīs apziņas patoloģijas sevī, bērnos, klientos, to ietekmi un kā tās pārvarēt saskarsmes procesā.

Tēmas sadalītas trijos blokos:

  1. seminārs “Apziņas patoloģiju ķermeniskās” Nesātība, mantkārība, traumēta seksualitāte. Dvēseles patoloģiju pārvarēšana.
  2. seminārs “Apziņas patoloģiju psihiskās” Dusmas, agresivitāte, skumjas, depresivitāte. Dvēseles patoloģiju pārvarēšana.
  3. seminārs “Apziņas patoloģiju garīgās” Godkāre, lepnība. Dvēseles patoloģiju pārvarēšana.

KARITATĪVĀ SOCIĀLĀ DARBA METODOLOĢIJA (2 kr. p.)

LKrA docents Guntis Dišlers / Pa dienu 1., 15. februārī, plkst. 14.00-17.15 un 16. martā, 13. aprīlī, plkst. 10.00-17.15 / Maksa – EUR 80.00

KRITISKĀ DOMĀŠANA (2 kr. p.)

LKrA docents Guntis Dišlers / Vakaros 5., 12., 26. februārī un 12. martā, plkst. 18.00-21.00 / Maksa – EUR 80.00

DARBS AR SOCIĀLAJĀM GRUPĀM, KAM IR REDZES UN DZIRDES TRAUCĒJUMI (2 kr. p.)

Surdotulks, teoloģijas maģistrs Rolands Brinkmanis / Maksa – EUR 80.00

1) Pa dienu – 18. februāris, 18. marts, 8. aprīlis, 21. maijs, plkst. 14.00-17.15

2) Vakaros – 18. februāris, 18. marts, 1. aprīlis, 21. maijs, plkst. 18.00-21.00

SOCIĀLĀS INSTITŪCIJAS UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI (2 kr. p.)

Docente, LKrA Goda doktore Aija Barča / Pa dienu, 19., 20., 21. februārī, plkst. 10.00-13.15 / Maksa – EUR 80.00

KRĪZES INTERVENCE (2 kr. p.)

LKrA docente, supervizore Dace Dolace / Vakaros – 7., 14., 28. februāris, plkst. 18.00-21.00 / Maksa – EUR 80.00

AKSIOLOĢIJA SOCIĀLĀS KOMUNIKĀCIJAS KONTEKSTOS (2 kr. p.)

Dr.philol., profesore Skaidrīte Gūtmane / Piektdienās, 1., 15., 29. martā, plkst. 14.00-17.15 / Maksa – EUR 80.00

ATTĪSTĪBAS PSIHOLOĢIJA (2 kr. p.)

Asociētā profesore, psiholoģijas doktore Anika Miltuze / Pa dienu, 8., 29. martā, 5. aprīlī, 17. maijā, plkst. 18.00-21.00 / Maksa – EUR 80.00

BAZNĪCAS DOKTRĪNU INTEGRĀCIJA SOCIĀLAJĀ VIDĒ/ BAZNĪCAS SOCIĀLĀ MĀCĪBA (2 kr. p.)

LKrA lektors, teoloģijas maģistrs Valters Dolacis / Pa dienu – 20. marts, 10. aprīlis, 22. maijs, plkst. 10.00-13.15 / Maksa – EUR 80.00

ATKARĪBU TEORIJAS (2 kr. p.)

LKrA docente, supervizore Dace Dolace / Vakaros – 15., 23. aprīlis, 27. maijs, plkst. 18.00-21.00 / Maksa – EUR 80.00

 

SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN VADĪBAS PRIEKŠMETI

SOCIĀLĀ UZŅĒMUMA ATTĪSTĪBA UN VADĪBA (2 kr. p.)

LKrA docents Guntis Dišlers / Pa dienu – 2., 16. februārī, plkst. 10.00-13.15 / Maksa – EUR 60.00

BIZNESA KONCEPCIJAS UN PRASMES SOCIĀLAJĀ SEKTORĀ (2 kr. p.)

LKrA docents, maģistrs un uzņēmējs Aivars Lasmanis / Vakaros – 1., 15. marts, 12. aprīlis, plkst. 18.00-21.00 / Maksa – EUR 80.00

SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA SOCIĀLĀ DARBA KONTEKSTĀ (2 kr. p.)

LKrA docents Guntis Dišlers / Pa dienu – 19. martā, 9. aprīlī, plkst. 14.00-17.15 / Maksa – EUR 60.00

 

TEOLOĢISKIE PRIEKŠMETI

PAREIZTICĪBAS TEOLOĢIJA (2 kr. p.)

Teologs un pareizticīgais priesteris Aleksandrs Šabeļņiks / Pa dienu, 18. februārī, 18. martā, 8. aprīlī, 20. maijā, plkst. 14.00-17.15 / Maksa – EUR 80.00

BAZNĪCAS VĒSTURES PĀRSKATS (ORTODOKSĀLĀS BAZNĪCAS VĒSTURE) (3 kr. p.)

Vēsturnieks, teologs, bizantologs Juris Jefuni / Maksa – EUR 80.00

1) Pa dienu – 19., 21. februāris, 19., 21. marts, 11. aprīlis, plkst. 14.00-17.15

2) Vakaros – 21. februāris, 7., 14., 21. marts, 11. aprīlis, 9., 16. maijs, plkst. 18.00-21.00

REDEMPTĪVĀ TEOLOĢIJA (2 kr. p.)

Dr.philol., profesore Skaidrīte Gūtmane / Trešdienās, 20. februāris, 20. marts, 10. aprīlis, 22. maijs, plkst. 14.00-17.15 / Maksa – EUR 80.00

KONCILIĀRĀ TEOLOĢIJA (ievadkurss) (2 kr. p.)

LKrA docents Guntis Dišlers / Pa dienu20. februārī, 19. martā, plkst. 10.00-13.15 / Maksa – EUR 60.00

ORTODOKSĀLĀ ĒTIKA (2 kr. p.)

LPB virspriesteris Jānis Dravants / Vakaros – 28. marts, 4., 8., 18., 29. aprīlis, 20., 30. maijs, plkst. 18.00-21.00 / Maksa – EUR 120.00

 

Kā rīkoties, lai kļūtu par studiju kursu KLAUSĪTĀJU?

  1. Jāsazinās ar Mūžizglītības nodaļu telefoniski (ofisā: 677 533 60; mob.: 29 338 605 – Valters Dolacis) vai e-pastā (kursi@kra.lv), lai vienotos par līguma slēgšanu, samaksas kārtību un iegūtu visu nepieciešamo informāciju.
  2. Līguma noslēgšanai nepieciešami arī šādi dokumenti: izglītības dokumenta kopija un pases kopija, uzrādot oriģinālus, 2 foto).

Neskaidrību gadījumos zvaniet – tel.: 29 338 605 (Valters Dolacis).

Mācības notiek Latvijas Kristīgajā akadēmijā, Jūrmalā, Bulduros, Vienības prospektā 23.