Turpinās papildus uzņemšana 2008./2009. studiju gadam

Turpinās reflektantu papildus uzņemšana 2008./2009. studiju gadam:
Maģistrantūrā līdz 1. oktobrim.
Līdz 22. septembrim – visās pārējās studiju programmās.
Akadēmija piedāvā sekojošas akreditētas studiju programmas:
TEOLOĢIJA – akadēmiskā bakalaura un akadēmiskā maģistra programma
BĪBELES MĀKSLA – akadēmiskā bakalaura programma (tikai dienas un vakara nodaļā)
SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS – augstākā profesionālā bakalaura programma
SOCIĀLAIS KARITATĪVAIS DARBS – augstākā profesionālā studiju programma specialitātē, kuru var apgūt tikai Latvijas Kristīgajā akadēmijā! Studijas, kuru izmaksas pēc kvalifikācijas iegūšanas sedz valsts.
Dokumentu pieņemšana notiek norādītajā termiņā darba dienās no 10.00 līdz 17.00, Jūrmalā, Bulduros, 5. līnijā 3, Studiju daļā, 2. stāvā.
Atgādinām, ka ikvienam ir iespējams pieteikties uz atsevišķu studiju kursu apguvi, tādējādi papildinot savus augstskolās iegūtos studiju kredītpunktus vai arī gandarījot savas intereses izraudzītajā jomā.
Sīkāka informācija pa tālr. 67753360, 29266532. Rektores mob. tālrunis 29 266 532.