TIKŠANĀS AR SMILTENES NOVADA SKOLOTĀJIEM

26. augustā, 2015, iesākot jauno mācību gadu, pēc Smiltenes novada skolu valdes uzaicinājuma LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane tikās ar novada skolu pedagogiem, iepazīstinot klātesošos ar referāta tēzēm “Cilvēka vērtības un pašidentitātes izpratne kā īpašs skolu pedagoģijas uzdevums”.