Tikšanās ar Norvēģijas Pareizticīgās Baznīcas pr. Olafu Peteru Larsetu

27. martā Akadēmiju apmeklēja Norvēģijas Pareizticīgās baznīcas pr. Olafs Peters Larsets. Tiekoties ar LKrA rektori prof. S.Gūtmani, tika pārrunātas turpmākās sadarbības iespējas. Kopā ar pr. O.P.Larsetu Akadēmiju apciemoja arī Steinars Bakens, kurš  1990-o gadu pirmajā pusē aktīvi piedalījās mūsu augstskolas atbalsta organizēšanā no Oslo Ris draudzes un Diakonijas Augstskolas.