Studenti no Sv. Ignācija Lojolas Lietišķo Zinātņu Universitātes

2023. gada 10.-22. aprīlī Kristīgajā Akadēmijā 17 studenti no Sv. Ignācija Lojolas Lietišķo Zinātņu Universitātes (Kauņā) intensīvā kursā apguva pilotētu moduli “Sociālo pakalpojumu audits”, tā mērķus un uzdevumus. No Lietuvas puses studējošos un mācībspēkus koordinē doc. Egle Purvaneckaite un doc. Laimute Anužiene (attēlā).