Stratēģiskās partnerības otrā koordinācijas sēde Kristīgajā akadēmijā

Stratēģiskās partnerības sociālā darba inovatīvai attīstībai otrā sēde notika Latvijas Kristīgajā akadēmijā kā turpinājums pirmajai tikšanās Varšavas Universitātē. Tās mērķis – attīstīt Stratēģiskās partnerības sociālā darba inovācijām ES. Tajā piedalījās pārstāvji no vairākām Eiropas augstskolām, kas vienojušās strādāt saskaņā ar Memorandu un plānu. Stratēģisko partnerību starpaugstskolu konsorcija uzdevums ir Ziņojums EK par pētniecību publikācijās sociālā darba jomā pēdējā desmitgadē, lai ieviestu inovatīvas pieejas sociālā darba teorijā un praksē attiecīgajā valstī. Kādi ir rezultāti tam, ka sociālie darbinieki ir “EK Sociālās Agendas īstenošanas sūtņi” (Ž.K. Junkers)? – Ļoti vērtīga sēde. Nākošā tikšanās ir plānota Briselē 2019. gada februārī.