Sakrālās mākslas izstāde „Gaismas atspīdums” Liepājā un Kuldīgā

Izstādēs apskatāmi Kristīgās akadēmijas studentu un pasniedzēju darbi – ikonas, glezniecība un grafikas darbi. Darbi runā par Kristus piedzimšanu, par to, ka Dieva Dēls dzīvoja mūsu – cilvēku vidū, par Viņa Krusta nāvi un Augšāmcelšanos, arī par cilvēka redemptīvo Dieva meklēšanu, par cilvēka kritušo dabu un vēlmi atgriezties pie Kristus kā Glābēja.