Sadarbības līgums ar Ignācija Lojolas koledžu (LT)

18. oktobrī, 2014, Latvijas Kristīgajā akadēmijā viesojās Klaipēdas Universitātes socioloģijas Prof. Elvīra Aciene un Ignācija Lojolas koledžas direktore Dr.  Laimute Anužiene. Tika parakstīts Akadēmiskās sadarbības līgums starp abām augstskolām. Sadarbības mērķis ir modernizēt augstākās izglītības studiju programmas, veicināt starptautiskas zinātniskās un praktiskās pētniecības attīstību. Līgums noslēgts ar virsuzdevumu internacionalizēt un veicināt studējošo un akadēmiskā personāla mobilitāti.