Publicēts LKrA elektroniskais informatīvais biļetens Nr. 3

Decembra vidū publicēts LKrA elektroniskā informatīvā biļetena 3. laidiens. Tas stāsta par studiju programmu lielisko pārakreditāciju 2010. gada rudenī un ar ekspertu ziņojumiem, iepazīstina ar jaunajiem LKrA Goda doktoriem un augstskolas iesaisti dažādos starptautiskajos pētnieciskajos projektos. Ar biļetena saturu iespējams iepazīties šeit. Ja vēlaties saņemt šo un citus LKrA informatīvos biļetenus savā e-pastā, lūdzam nosūtīt ziņu.