Projekta darba grupas sanāksme

Darba grupa EZA („Eiropas Centrs Strādājošo Jautājumos”) un LKrA kopīgajam projektam „Nodarbinātības stratēģija Eiropā: Baltijas reģiona analīze” pulcējās pirmajā sanāksmē 2. aprīlī. Speciālisti no LBAS , Sociālā dialoga izglītības centra, Kristīgās profesionālās izglītības centra pārrunāja projekta īstenošanas gaitu. Starptautisks seminārs plānots 2011. gada 28.-29. oktobrī.