Piedalīšanās VII Starptautiskajā konferencē “Baznīca, skola un ģimene”

28. oktobrī Latvijas Zinātņu akadēmijas augstceltnē darbu sāka Latvijas Pareizticīgās Baznīcas organizētā ikgadējā starptautiskā konference “Baznīca, skola, ģimene”, šogad pulcinot vairāk viesu un klausītāju, nekā iepriekš. Konference veltīta aktuāliem pedagoģijas un Baznīcas un sabiedrības sadarbības jautājumiem, ievadvārdus tās dalībniekiem teica Izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe, LR Saeimas deputāte Baiba Rivža, tradicionālo konfesiju vadītāji, ārvalstu viesi. Ar uzrunu konferences dalībniekiem konferencē piedalījās LKrA rektore Dr. Skaidrīte Gūtmane. Konference ir lieliska iespēja dibināt jaunus kontaktus, dalīties pieredzē, stiprināt Baznīcas un sabiedrības dialogu.