Par studiju procesa organizēšanu ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības apstākļos

Latvijas Kristīgās akadēmija informē, ka 2021./2022. akadēmiskais gads sāksies 2021. gada 10.septembrī.

Līdz 2021. gada 10. oktobrim studiju process visiem studentiem tiks organizēts klātienē augstskolas auditorijās daļēji drošā režīmā (zemāk precizējumi), ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, un attālināti tiešsaistē, nodrošinot to, ka nesamazinās studiju kvalitāte.

Par studiju procesa norisi pirmā studiju gada studenti tiks informēti trīs darba dienu laikā pēc imatrikulācijas, kā arī informācija tiks ievietota akadēmijas e-vidē.

– Augstskolā jānodrošina iespēja regulāri dezinficēt un mazgāt rokas, nodrošinot atbilstošus līdzekļus;

– Jānodrošina regulāru auditoriju vēdināšanu, ievērojot pareizas telpas vēdināšanas pamatnosacījumus;

– Veicama personas veselības stāvokļa uzraudzība – netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne;

– Covid-19 testēšanas izdevumus sedz testējamās personas no saviem līdzekļiem;

– Augstāk minētie nosacījumi attiecas arī uz ārvalstniekiem, kuriem ir uzturēšanās atļaujas.

Daļēji drošs režīma precizējumi: studiju procesā var piedalīties ne tikai personas ar derīgiem vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem, bet arī testētās personas, apliecinot to ar atbilstošu Covid-19 sertifikātu par negatīvu testa rezultātu, kas iegūts pēdējo 48 stundu laikā. Mutes un deguna aizsegi jālieto tiem personāla locekļiem un studējošajiem, kuriem nav derīgs Covid-19 sertifikāts par vakcināciju vai pārslimošanu.