PAR DARBU ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀ

Kā zināms, mūsu valstī izsludināts ārkārtas stāvoklis saistībā ar koronvīrusa Covdi-19 pandēmiju. Mūsu augstskola nodrošina studiju procesu arī šajos apstākļos.

Studiju process notiek saskaņā ar apstiprināto studiju plānu visās programmās, lekcijas notiek attālināti. Komunikācija ar augstskolas mācībspēkiem nav pārtraukta un notiek regulāri.

Diplomdarbu aizstāvēšana notiks pēc plāna paredzētajā laikā semestra beigās, bet attālināti.

Augstskolā ir izstrādātas vadlīnijas, par kurām ir informēti visi studenti konsultāciju un atbalsta pasākumu nodrošināšanai.

Lūdzam respektēt šīs izmaiņas, izturēties pret tām apzinīgi un uzdotos studiju uzdevumus izpildīt norādītajos termiņos.