LPB metropolīta Aleksandra hirotonijas jubileja

23. jūlijā Kristus Piedzimšanas katedrālē svinīgi tika atzīmēti 20 gadi, kopš savu kalpošanu Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Virsgana amatā sācis Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs. Baznīcas vadītāju apsveica Valsts Prezidents V.Zatlers, Ministru prezidents V.Dombrovskis, Saeimas priekšsēdētājs G. Daudze, Izglītības un zinātnes ministre T. Koķe un, protams, Latvijas tradicionālo Baznīcu vadītāji un viesi no ārzemēm. Apsveikuma uzrunu Latvijas Kristīgās akadēmijas vārdā sacīja rektore Dr.Skaidrīte Gūtmane, viņa nolasīja arī Saeimas deputātes B.Rivžas apsveikumu.