LPB augstākās garīdzniecības apmeklējums LKrA

27. oktobrī Kristīgo Akadēmiju apmeklēja augsti viesi – LPB Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, Daugavpils bīskaps Aleksandrs un Rietumeiropas un Ženēvas bīskaps Mihails, kurš Latvijā ieradies saistībā ar Apustuļa Andreja relikviju atvešanu uz Rīgu un lai piedalītos VII starptautiskajā konferencē “Baznīca, skola, ģimene”. Viesi garākā sarunā tikās ar Ikonogrāfijas nodaļas studentiem, parakstījās LKrA Goda viesu grāmatā.