Lekcijas Talsu Kristīgajā skolā

17. februārī, 2015, Talsu Kristīgajā skolā ar vieslekciju kristīgās antropoloģijas pamatos un radošuma izpratni pedagoģijā viesojās LKrA rektore, pedagoģijas profesore Skaidrīte Gūtmane. Pateicamies par sirsnīgo uzņemšanu un – piedāvājam nelielu ieskatu notikušajā!