Latvijas Kristīgās akadēmijas DrHC – prof. Elvīrai Acienei

Ar Latvijas Kristīgās akadēmijas Senāta lēmumu 2020. gada 27. maijā augstskolas Goda doktora grāds Doctor Honoris Causa tika piešķirts Klaipēdas Universitātes ilggadīgai Sociālā darba katedras vadītājai, profesorei Elvīrai Acienei. Profesore Aciene daudz darba ieguldījusi, organizējot Doktorantūras Studiju Konsorciju mūsu augstskolā (piedaloties EZA – Eiropas Centrs Strādājošo jautājumos). mūsu augstskolas programmu veidošanā, starptautisko sakaru paplašināšanā, starptautisko semināru darbā. Esam pagodināti sveikt profesori mūsu augstskolas ekselences saimē! Goda Doktora Diploms prof. Elvīrai Acienei tika pasniegts īpašā atvērtajā Senāta sēdē 25. septembrī ZOOM platformā. Apsveicam! Attēlā – prof. Elvīra Aciene (labi) Klaipēdas Universitātes Aulā.