KRISTUS IR AUGŠĀMCĒLIES!

Kas novels akmeni no kapa?” Kā var Eņģelis no debesīm sacīt “Nebīstieties“? Tas ir loģisks jautājums visai liberālās domāšanas cilvēcei. PROTAMS, ir loģisks! Jo vai tad nakts var būt gaišāka par dienu? Kā tas var būt? Vai dvēseli var piepildīt neizsakāms PRIEKS?

Senie kristieši savu ticību nesauca par reliģiju. Šis vārds griež ausīs. Kristietība NAV RELIĢIJA. Tā ir AUGŠĀMCELTĀ KRISTUS PIEREDZE. Tāpēc Lieldienas nav tikai svētki, kas paies. Nē! Tie ir cilvēkam dota iespēja pabūt Debesu Valstībā jau šeit, uz zemes. Tie ir spēka un pārveidotas dzīves avots.

“Briesmīgs ir Kristus Lieliskums,” rakstīja B. Pasternaks, “tādas Pazemības un Mīlestības skaistums, kas Tavas pārveidotās dzīves ikdienā ienes gudrību: “KRISTUS IR AUGŠĀMCĒLIES!“