Kristīgās akadēmijas doktoranti Tartu Universitātē

28. jūnijā Tartu Universitātes Teoloģijas fakultātes dome uzņēma teoloģija studiju doktorantūrā LKrA pasniedzējus Daci Dolaci (Praktiskās teoloģijas eklesioloģiskā dimensija) un Gunti Dišleru (Anikonisms Vecajā Derībā).